7

May

Akong damgo nga walay hinungdan

Nag damgo ko nga nag drive ko ug auto. Naa ko mga kauban sa sulod sa auto pero wa ko kaila nilang tanan. Nag sigi sila ug diskosyo pero wala ko namati sa ilang gipag diskusyonan. Gipangita nako ang ubang sakyanan nga kauban namo. Tulo (3) mi ka sakyanan. Ang usa, ako ang nag drive. [...]