11

April

Gikan sa isa ka inahan…

A young wife sat on a sofa on a hot humid day, drinking iced tea and visiting with her Mother. As they talked about life, about marriage, about the responsibilities of life and the obligations of adulthood, the mother clink the ice cubes in her glass thoughtfully and turned a clear, sober glance upon her [...]

8

April

Mga handum nga wa’y naka hinomdum…

Kinsa ba kanato ang walay handum? Ang uban, sa akong pagka hibalo, naghandum ma guwapa, madatu, mahimong sikat ug prominente nga tawo. Ako, simple lang akong pang handum. Nga hinaot unta maka human ko ug iskwela. Tinuod, wa ko kahuman ug kolehiyo. Naka tuntong man gani ko, pero lagi sa pagka lisod sa kinabuhi sa [...]

1

April

Ako kuno si babaying JFK…

Matud pa aning test nga akong gi kuha, mora kuno ko ug si John F. Kennedy. I beg to disgaree, mahimo ba nga si Jackie Onasis nalang ko? What Famous Leader Are You?personality tests by similarminds.com