About

Sa ilalom sa punuan sa manga, hing labay ang akong pagka bata. Samtang nag higda-higda, nag hulat sa paglubog sa adlaw, namati ko sa kahilom sa kalibutan… hangtud sa hing abot si…. felimon, si felimon, namasol sa kagdagatan ug gi bingwit akong pagka bata asta akong ka ugmaon.

HOME