17

December

Christmas party na walang feeling…

I just got back from our company X-mas party. Ano ba yung pinanggalingan ko. Para akong nagkaroon ng culture shock. Admittedly, hanggang ngayon hindi pa rin ako nasanay sa kultura ng Aleman. Sa pinoy kasi, ang alam kong handaan o party, may sayawan, kantahan, kainan at tawanan. Tumatagal din ito hanggang sa magsawa na ang [...]